MENÜ
Çelik Yönetim Profesyonel Bina ve Tesis Yönetimi İzmir ÜYE GİRİŞİ

Okul - Üniversite - Kolej Güvenliği

Okul - Üniversite - Kolej Güvenliği

Okul güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan ÇELİK GROUP A.Ş.  GÜVENLİK Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ, uyguladığı okul güvenlik modeli ile okul ile ilgili fiziki güvenliği artırıcı önlemler de saptanarak okulların güvenliklerinin sağlanması için, okul giriş ve çıkış kontrolü, okul katlarının güvenliği, öğrenci güvenliği ve kontrolü, yangın güvenliği ve dışarıdan yetkisiz kişilerin okula girişini engelleyici tedbirleri alan, okul güvenliği hizmetlerinde tecrübeli bir güvenlik firmasıdır.

Firmamız tarafından Risk analizi analizi yapılan okul çevre duvarları, Kamera sistemi, Yangın ve Alarm sistemleri, aydınlatma sistemleri vs. etmenler ve risk faktörleri değerlendirilerek, okul yönetimi ve gerekirse emniyet müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar ve bu amaçla gerekli belge ve raporları inceleyerek, kısa (özet) ve uzun (detaylı) okul özel güvenlik rehberi önerilerinde bulunarak, daha etkin okul güvenliği hizmeti vermeyi amaçlar.

Okul Özel Güvenlik Hizmetleri
Şimdiye kadar Üniversite Güvenlik Hizmetleri , Kolej Güvenliği ve Eğitim Kurumları Güvenliği ve Okul güvenlik modeli hakkındaki yazılarımızla okul güvenlik hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler ve prensipler ortaya konulmuşsa da bunu bir adım ileri götürmek, yegane varlığımız çocuklar için en büyük amacımızdır. Bu nedenle okullarda alınması gereken güvenlik önlemlerini daha da ayrıntlı hale getirmek, hem firma politikamızın daha iyi anlaşılması hem de okullarda daha iyi bir güvenlik sağlanması için bir zorunluluk halini almıştır. Bu itibarla, okullarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması için bazı tavsiyelerimiz aşağıdadır;

Daha etkin bir Okul Güvenliği için Okul Yöneticilerine tavsiyeler

Öncelikle risk değerlendirmesi için okulun dış çevresinde bulunan umuma açık yerler, yerleşim durumlarını belirleyen Yakın çevre analizi yapılmalıdır.
Çevre duvarları tel örgüler ile çevrilerek dış çevreden ayrılmalıdır.
Büyük bir ana giriş oluşturmak ve ana giriş olarak tanımlayan tabelalar koymak: Kampüs ve ana giriş kapısına ziyaretçileri yönlendiren tabelalar konulmalıdır. Ambulans, itfaiye gibi büyük araçların kolay girişi-çıkışı için büyük bir giriş olması tercih edilmelidir.
Özel güvenlik noktasına içerisini göstermeyen, darbeye dayanıklı cam olmalıdır.
Bir ziyaretçi giriş-çıkış ve eskort (refakatçı) prosedürü hazırlanmalıdır.
Dışarıdan açılabilir kapı sayısını azaltınız. Dışarıdan açılamaz kapılar, yangın veya diğer acil durumlarda hızkı tahliye için önemlidir.
Ana giriş tasarımı, güvenli kapılar ile korunmalı, ziyaretçi ikinci bir kapıdan da geçiş yaptırılmalı, bu kapılar bir kamera ile kontrol ve interkom ilk dış kapı zili kullanmak suretiyle ana binaya erişim sağlanmalıdır.
Öğrenci girişi, çalışan girişi ve ziyaretçi girişi ayrı olmalıdır.
Özellikle ilköğretim okullarında, okulun ana girişinde bir kamera ve interkom kullanılmalı, ziyaretçiler okul sekreteryası ile görüşme sonrası okul içine alınmalı, ayrı bir ziyaretçi görüşme odası hazırlanmalıdır.
Okul saatleri içinde ve sonrasında okula gelen teslimatlar özel güvenlik görevlileri taradından kayıt altına alınarak, gönderici firmanın adı, teslimatı yapan kişinin adı, tarihi ve geliş ve gidiş zamanları ve araç plaka bilgileri alınmalıdır.
Akşam ve gece saatlerinde binanın içinde personel kalacaksa veya mesai sonrası temizlik yapılırken dahi tüm okul kapıları kapalı ve dışarıdan açılmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
Tüm personel güvenlik konusunda eğitilmelidir.
Kurallara uyma konusunda ve güvenlik stratejileri konularında ebeveynler bilgilendirmelidir.
Ziyaretçi ve öğretmen otopark girişleri, ana giriş, oyun faaliyetleri için kullanılan kapılar, beden eğitimi sınıf faaliyetleri için kullanılan kapılar, vb gibi en sık kullanılan kapılarda kart okuyucuları ile okul personeli için personel kartları kullanmayı düşünün.
Saldırı ve şiddet olaylarında sığınma amaçlı kullanılacak odalar ya da sınıflar tayin edilerek, bu bölgelerin diğer bölümlerden farklı olduğunu vurgulayan biçimde boyanmalı (turuncu, yeşil vs.), buralarda acil ihtiyaç gereçleri bulundurulmalıdır.
Mümkünse manyetik kilitli kapılar kullanılmalıdır.
Pencere yükseklikleri öğrencilerin fiziksel özelliklerine göre ayarlanmalıdır.
Deprem ve olağanüstü hallerde kullanılacak sığınaklar oluşturulmalı, Sağlık odası bulunmalıdır.
Acil hallerde en kısa sürede bina dışına çıkışı sağlamak amacı ile erken uyarı sistemi bulunmalı (alarm sistemi, anons sistemleri ve diafon sistemleri vs.).
Olası bir Yangın durumunda ışıklı yönlendirmeler, acil çıkışlar, yangın merdivenleri, söndürme sistemleri bulunmalıdır.
Engelli öğrenciler veya yaralılar için kolay bir şekilde tahliye etmeye yarayan fiziki düzenlemeler yapılmalıdır.
Işık ve aydınlatma düzenleri yeterli seviyede olmalı. Koridorlar, sınıflar, okul binası ve çevresi aydınlatılmalıdır.
Birçok okul, özellikle yüksek okullar ve diğer büyük tesislerde; Giriş noktaları, Koridorlar ve öğrenci dolaplarının bulunduğu yerleri izlemek ve kaydetmek için güvenlik kameraları, CCTV kullanın. (Okulların güvenlik kameraları ile tam zamanlı izleme için yeterli fonu yok ise, bu gözetim kameraları caydırıcı olarak hizmet verebilir.) Kamera görüntülerini kayıt etmeye yarayan DVR kayıt cihazları kullanılmalıdır.
Okul güvenlik duvarları izinsiz giriş ve çıkışlara karşı korunmalı, yine kaydetme özellikli kamera sistemleri ile gözlemlenmelidir.
ÇELİK GROUP A.Ş. olarak çocuklarımızın güvenliği herşeyden önemli olması hasebiyle okul güvenlik hizmetleri, gerekli okul güvenlik eğitimi almış uzman kadromuz, siz, çocuklarımız ve okulunuz için en profesyonel çözümleri işbirliği içerisinde sağlar.

ÇELİK GROUP A.Ş.  Güvenlik – İzmir Özel Güvenlik

 

Yüksekokul ve Üniversite güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir güvenlik şirketi olan ÇELİK GROUP A.Ş.., üniversite güvenliği olgusunun asli görevi eğitimi olan eğitim kurumlarının bu fonksiyonu yerine getirirken huzur ve güven içinde çalışmalarına bağlı olduğunun bilincindedir. Gerek Devlet Üniversiteleri ve gerekse Özel Vakıf Üniversitelerinde güvenlik, sağlıklı bir eğitimin ön koşuludur. Bu nedenle üniversitelerde alınması gerekli güvenlik tedbirleri iyi irdelenmeli, görev yapacak özel güvenlik görevlileri üniversite güvenliği konusunda meslek içi eğitime tabi tutulmalı, üniversitelerde güvenlikle ilgili birimler oluşturularak, kışkırtıcı eylemlere (provakasyon) ve tehlike arzeden hareketlere karşı gereken önlemler önceden alınmalı, Metal Kapı dedektörleri, X-Ray cihazları, El dedektörleri ve buna benzer güvenlik teknolojileri ile desteklenmelidir.

Yüksekokul ve Üniversitelerin çeşitli bölüm ve fakültelerinde eğitim gören kişiler, yetişkin olma yolunda hızla ilerleyen gençler, yani çocuklarımızdır. Bu sebeple amacı eğitim ve kariyer olan öğrencileri ve üniversite yönetimlerini tepkisel öğrenci hareketleri ve ideolojik amaçlı eylem ve saldırılara karşı profesyonel ve kaliteli özel güvenlik hizmeti ile korumak gerektiği ortadadır.

ÜNİVERSİTE GÜVENLİK HİZMETLERİ

ÇELİK GROUP A.Ş.. risk analizi ve üniversite güvenliği koordinasyon ekibini teşkil etmesini müteakiben, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasının 7. Maddesi gereğince Özel Güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler çerçevesinde Üniversite özel güvenlik hizmetlerinde uyulması gerekli gördüğü şu hususları uygular;

GENEL GÖREV KAPSAMI:

Üniversite Kampüsü, binalar ve Ek Birimlerin emniyet ve güvenliğinin sağlanması ile gerekli tedbirlerin alınması.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ :

Üniversite, ÇELİK GROUP A.Ş.  özel güvenlik şirketi yöneticisi ve özel güvenlik görevlileri arasında gerekli koordinasyon ve bilgi alışverişi için profesyonel “Üniversite Özel Güvenlik Yönetimi” birimi oluşturulması.
Yeni güvenlik prosedürleri geliştirmek ve bunların uygulaması için ”Strateji Geliştirme Toplantıları” organizasyonu.
Özel Güvenlik hizmeti esnasında karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve bunlara karşı alınabilecek tedbir ve çözüm önerileri için mutad “Güvenlik Brifingleri” ile üniversite idaresi, öğrenci konseyi temsilcileri ve özel güvenlik görevlisi temsilcilerinin katılımının sağlanması.
X-Ray, El Dedektörü, Metal Kapı Dedektörü, Patlayıcı Madde Koklama Dedektörü, Posta Kontrol Dedektörü, El Tipi Sıvı Patlayıcı Dedektörü, Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemi (CCTV) gibi teknolojik cihazların kullanımının sağlanması ve özel güvenlik görevlilerinin bu aletler hakkındaki ayrıntılı bilgilerin verilmesi.
Kart Kontrollü Geçiş Sistemleri (CACS) ile bina ve tesis kapılarında kişilerin istediği her yere girişinin önlenmesi.
Araç Geçiş Kontrol Sistemleri kullanmak suretiyle otoparklara girecek araçların bariyer, kapan, yol tutma üniteleri, kayan kapı gibi sistemler vasıtasıyla kontrol edilmesi.
Yasadışı toplantı ve yürüyüş olaylarına karışanları yakalamak ve yakalanan öğrencileri genel kolluğa teslim edilmesi. (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 283/2. gereğince suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için olanak sağlamak görevi başında kamu görevlisi niteliğinde olan özel güvenlik görevlisi bakımından suçluyu kayırma suçunu oluşturur).

ÖĞRENCİ KİMLİK KONTROLÜ VE ZİYARETÇİ KARTI UYGULAMALARI:

Giriş kapılarında öğrenci kimlik kontrolü yapılması.
Konuklara ziyaretçi kartı uygulaması yapılması. (Gelen ziyaretçilere geçerli kimlik belgesi karşılığı ziyaretçi kartı verilip, ziyaret süresince sol yakasında taşıması rica olunur. Ziyaretçinin görüşeceği kişi veya birim ile telefonla görüşülerek ziyaretçi yönlendirme hizmeti uygulaması yapılır. Öğrencilere gelen ziyaretçilerin ise konuk kimlik kartı uygulaması ile birlikte giriş kapısında öğrenci nezaretinde kampüse girişi sağlanır.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE BİNA GÜVENLİĞİ:

Yirmidört saat esasına göre vardiyalar oluşturularak, yeterli sayıda personel ile hizmet vermek suretiyle, güvenlik görevlilerinin yalnızca kapılarda sabit bir şekilde değil, açık alanlara da hakim olacak biçimde görev yapması gerekmektedir. Üniversite Özel Güvenlik hizmetleri kapsamında;

Üniversite özel güvenlik hizmeti uygulaması fasılasız olarak, ancak vardiya usulü ile haftanın her günü 7/24 saat sağlanır.
Kampüsü çevreleyen duvar, tel örgü ve yetkisiz geçiş riski taşıyan noktalar devriye ve Çevre Güvenlik Sistemleri ile kontrol edilir.
Gece ve gündüz devriye gezen güvenlik personeli güvenlikle ilgili görülen aksaklıklara anında müdahale eder.
Eğitimin sona ermesini takiben akşam üniversite dış kapıları kilitlenerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alınır.
Gece, kontrol noktaları devriye tur kontrol sistemleri ile sürekli gezilerek, özellikle ölü noktalar, Dekanlık, Sekreterya, çalışma ofisleri, laboratuar, derslikler, Öğrenci işleri kalemi, Konferans Salonu, Spor Salonu, Kütüphane, Stüdyo ve benzeri yerlerin kapı ve ışıkları devamlı denetlenir.
Yangın çıkma tehlikesine karşı “yangın söndürme cihazları” ve “yangın muslukları” kontrol edilir. Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetler için oluşturulan acil eylem planları gereğince güvenlik görevlilerinden oluşan koruma ve kurtarma ekipleri görevlendirilir.

ÜNİVERSİTE TRAFİK DÜZENİ, DENETİM ve YÖNLENDİRME HİZMETLERİ:

Kampüs içerisinde Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrencilere ayrılmış otopark alanları var ise ”Araç Tanıtım Pulu” (sticker) uygulaması yapılır. Araç tanıtım pulları ile ruhsat ve ehliyet mukayesesi sürekli olarak yapılır. ÇELİK GROUP A.Ş.  Özel Güvenlik AŞ. üniversite güvenlik hizmetleri uygulamalarında genel kural olarak kampüs trafik düzeninin tek yön olarak işlemesi esas olup, giriş çıkışlarda araç kontrol ve trafik denetim uygulaması yapılır.

ÜNİVERSİTE SPOR KARŞILAŞMALARI, SEMPOZYUM, SEMİNER, KONFERANS ve TOPLANTILAR:

Üniversitelerde yapılan çeşitli şölen, kutlama, sportif, bilimsel veya toplumsal aktivitelere özel güvenlik hizmeti sağlanır.
Spor organizasyonlarında konukların giriş ve çıkışları takip edilir.
Üniversitede düzenlenen toplantı ve spor müsabakaları süresince kampüse araç alınıp alınmayacağı, dışardan ziyaretçilerin kampüse alınıp-alınmaması konuları üniversite yönetimleri ve ilgili Dekanlıklar ile yapılan görüşmeler neticesinde kararlaştırılır ve bu kararlar uygulanır.
Müsabaka veya Konferansa gelen ziyaretçilerin davetiyeleri üniversite özel güvenliği tarafından kontrol edilir.
Özel güvenlik hizmetleri yasası madde 7 kapsamına giren diğer görevler ve ÇELİK GROUP A.Ş.  üniversite güvenlik hizmetleri uygulama kuralları ( Eğitim Kurumları Güvenliği ve Okul güvenlik modeli ) çerçevesinde ifa edilir.

ÇELİK GROUP A.Ş.  Güvenlik – İzmir Özel Güvenlik

 

 

Kolej güvenliği ve dolayısiyle özel okul güvenliği, özellikle son senelerde kolej ve özel okullarda oluşan güvenlik sorunları nedeni ile ortaya çıkan ciddi bir vakıa olarak dikkati çekmektedir.

Öğretim ve Eğitim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren ve bazı meslek okulları (Polis Koleji, Sağlık koleji gibi) niteliğindeki kolejlerde özel güvenlik hizmetleri, ÇELİK GROUP A.Ş.. okul güvenlik modeli ile temin edilmekte, okulla ilgili fiziki açıdan güvenliği artırıcı tedbirler tespit edilerek öncelikle okul yönetimi ve aksaklığın giderilmesi için konuyu çözecek yetkili merciiler ve öğrenci ebeveynleri ile dayanışma sağlanarak okul ve öğrenci güvenliğini en üst düzeye çıkartılması temin edilmektedir.

Bu bağlamda ÇELİK GROUP A.Ş.., Kolej güvenliği ve özel eğitim kurumlarının güvenliklerinin temini için, kolej binalarının giriş ve çıkış kontrolü, kolej katlarının güvenliği, öğrenci güvenliği ve kontrolü, yangın güvenliği ve dışarıdan yetkisiz kişilerin koleje girişini önleyici önlemleri alarak kolej güvenliği hizmetlerinde lider güvenlik şirketidir.

Güvenlik sistemleri ve Rutin Kontroller
Firmamız proje kapsamında kolej güvenliği hizmeti vermeye başlamadan önce öğrenci sayısı, meydana gelen olaylar, okulun büyüklüğü, okulun bulunduğu bölge ve fiziki koşullar yönünden risk analizi yapmanın yanısıra Kolej çevre duvarı, Kamera sistemleri, Alarm sistemi, aydınlatmanın yeterliliği, sütre (Perde, Askeri terminolojide düşmandan ve ateşten korunmaya yarar doğal ya da yapay siper) görevi yapabilecek gereksiz çalılık vs. fiziki durumların ortadan kaldırılması konusunda okul idaresi ve emniyet müdürlükleri ile bilgi teatisi ve koordinasyonu sağlar, gerekli belge ve raporları inceler. Bununla birlikte ilke olarak; Kaliteli ve sağlıklı bir eğitim ortamının asri unsurları olan öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinin üst düzeyde sağlanması ile birlikte ÇELİK GROUP A.Ş.  GÜVENLİK Özel Güvenlik elemanları tarafından alınan güvenlik önlemlerinin de geliştirilerek artırılmasının eğitimin kalitesini artıracağını düşünmekteyiz. Burada önemli olan konu; Tarafların biribirlerine ait görevleri üstlenmesi değil, bilakis her bir parçanın görevini en iyi biçimde yaparak ve yaptığı işlemlerden diğerini de haberdar ederek bütünün bir parçası olduğunu bilmesidir. Bu nedenle firmamız; Kolej yetkilileri ve velilerin de katıldığı çeşitli güvenlik konferansları da düzenlemekte, bu toplantılar sayesinde Özel güvenlik amirleri, güvenlik görevlileri, Kolej yöneticileri, öğrenci ve veliler arasında oluşturulan bilgi köprüsü ile tarafların yürüttüğü faaliyetler ve muhtemel sorunlar karşısında en kısa zamanda en etkin ve verimli çözümlerin elde edilmesini sağlamaktadır. (Örneğin öğrencinin okul çevresindeki internet kafelerden uzak durması için okul içinde internet imkanın sağlanması, boşanmış çiftlerde velayet hakkı karşı tarafta olduğu ve çocuğunu göremediği için çocuğu teslim almak isteyen ebeveyne karşı davranış tarzları gibi…)

Toplumsal çözülme teorisi gereğince okul toplumun aynası olup, onu içinde bulunduğu toplumdan farklı düşünmek profesyonel bir yaklaşım değildir. Toplumsal çözülme (Sosyal çözülme) teorisine göre, okulların daha güvenli yerler olmaları için öncelikle toplum ve aile güvenli olmalıdır. Çünkü okul güvenliği toplum güvenliği ve aile güvenliği olgularının toplamıdır. (O’Reilly ve Verdugo, 1999, s.339). Toplumda ve aile yapısında görülen her türlü olumsuzluk, okulu da aynı şekilde etkileyecektir. Diğer taraftan özel okul ve kolejlerde öğrenci zamanının çok büyük bir kısmını okulda geçirmekteyse de Aile ve arkadaş çevresinden edinmiş olduğu hayat tarzı ve deneyimler öğrencinin okuldaki davranışlarına da etki edecektir. Bu nedenle okul dışındaki olaylar dahi yüksek oranda okula yansıyacaktır.

Kolej güvenliği mekan yönünden;

Okul ve ev arasındaki güvenlik,
Kolej tesisi içinde güvenlik,
Sınıfta güvenlik
olmak üzere üç temel güvenlik ihtiyacı olarak ortaya çıkar.

Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik bilimsel araştırma sonuçlarına göre;

Okuldaki arkadaşlardan gelecek şiddet olaylarına karşı güvenlik,
Düşük bir ihtimal olsa da Okul personelince fiziksel şiddete maruz kalma konusunda güvenlik,
Doğal afetlere karşı güvenlik,
Sağlık ve temizliğe ilişkin güvenlik,
Cinsel istismara karşı güvenlik,
Psikolojik ve duygusal güvenlik,
Etnik ve siyasi görüş konularındaki güvenlik,
Ceza hukuku mevzuatı kapsamında; Hırsızlık, Çocuk kaçırma, Gasp, Yağma gibi bilimum suç ve kabahatlere karşı güvenlik
konularında riskler taşır.

Çekince ve Öneri : Okul güvenliği, çocukların okula gitmek amacıyla evinden çıkması ve tekrar evine dönünceye kadar geçen tüm aşamaları kapsar. Ev ile okul arasındaki güvenlik, özellikle taşımalı eğitim yapılan kolejler için daha büyük önem taşımaktadır. Ancak, Özel güvenlik firmaları ile okul yönetimi arasında böyle bir sözleşme yapılmadığından (genellikle sınıf içi de hariç olmak üzere okul sınırları dahilinde güvenlik projesi yapılmakta) ve uygulamada genellikle bu görevi okul araçlarında hostes aracılığı ile sağladıklarından okul-ev arası güvenliği temin edememekteyiz. Ancak kanımızca servis araçlarında hostes yerine güvenlik görevlisi bulundurmanın daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

Kolej güvenliği konusunda uzman bir güvenlik şirketi olan ÇELİK GROUP A.Ş.. ve görevli profesyonel güvenlik görevlilerimiz okulu güvensiz yapabilecek nedenleri ortadan kaldırabilecek bilimsel ve fiziksel donanıma haiz olup, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın kendilerini güven içinde hissetmeleri için üst düzey koruma sağlamaktadır. Kaliteli bir kolej eğitimi için önce her bir öğrencinin, okulun her bir köşesinde, kendisini evinde olduğu kadar güvende hissetmesi şart olduğunun bilincindeyiz.

ÇELİK GROUP A.Ş.  Güvenlik – İzmir Özel Güvenlik

YÜKLENİYOR
TEKLİF ALMAK İSTİYORUM
TEKLİF AL
Teklif almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
Ad ve Soyad
Telefon
E-posta
Mesaj