MENÜ
Çelik Yönetim Profesyonel Bina ve Tesis Yönetimi İzmir ÜYE GİRİŞİ

Mağaza Güvenliği

Mağaza Güvenliği

Mağaza güvenlik hizmetleri, mağaza varlıklarını korumak ve aynı zamanda müşterilerin güvenlik içerisinde alışveriş yapabilmeleri açısından mağaza güvenliği operasyonlarının ana konusu oluşturmaktadır. Mağaza güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken başlıca risk faktörlerini değerlendirecek, daha sonra ne tip önlemler alınması gerektiği ve ÇELİK GROUP A.Ş.  Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ. olarak bu konudaki profesyonel operasyon tarzımızı belirteceğiz.

Gerek bireysel mağazacılık ve gerekse mağazalar zinciri şirketleri için, işlem hacmi ve hizmet sirkülasyonunun fazlalığı nedeniyle kontrol edilemeyen maliyetler, kayıplar ve çeşitli etmenler risk oranını her geçen gün arttırmaktadır. Mağaza özel güvenlik hizmetleri ile kayıpların ve maliyetlerin ortadan kaldırılması için yapılan fiziki ve teknolojik yatırımlar ile tüm kayıpların kontrollü bir biçimde engellenmesini, minimum seviyeye indirilmesi ve denetlenebilmesi hedeflenmektedir. ÇELİK GROUP A.Ş.  Özel Güvenlik AŞ. olarak, sektöre özel çözümlerimiz ile amacımız;

Mağaza sektörüne ait risk analizlerinin yapılması
Kontrol dışı maliyetlerin tespit edilmesi,
Görülmeyen kayıpların engellenmesi,
Mağaza işletme güvenliğinin en etkin biçimde sağlanması,
Talep halinde ürün sevkiyat süreçlerinin kontrol altına alınabilmesi,
Talep halinde müşteri alışkanlık ve davranış tarzlarının belirlenmesi,
Müşteri tüketim alışkanlıklarının kontrolü,
Çalışan elemanların genel satışlara olan katkılarının denetlenmesi,
Eleman performans değerlendirmesine yardım edecek verilerin temin edilmesi,
Mevcut yapıya ait tüm güvenlik senaryolarının analizi, kontrolü, ölçümü ve denetlenmesi sağlayan veritabanının oluşturulması.

MAĞAZA GÜVENLİĞİ RİSK FAKTÖRLERİ :

Mağaza güvenlik hizmetleri ile alınacak güvenlik önlemlerinin başında kötü niyetli hareketleri caydırmak hedeflenmektedir. Mağaza güvenliği açısından işletmeleri en fazla meşgul eden konuların başında stok kayıpları, dolandırıcılık, kargaşa ve enerji kesintisi gelmektedir.
1- Stok Kayıpları
Mağaza güvenliğinde karşılaşılan sorunların başında yer alan stok kayıpları, kayıtlı stoklar ile fiilen sahip olunan stoklar arasında fark oluşması halidir. Stok kayıplarının en önemli sebepleri arasında çalışanların satılan ürünleri iyi takip edememesi, teslim alınan ürünlerin yanlış sayılması veya stok sayımlarında yapılan hatalar, düşük fiyatlandırma, kar payı paylaşımının olmaması, yüksek eleman devir oranı, yoğun yarı zamanlı eleman kullanımı ve yetersiz mağaza yönetimi sayılabilir.
Stok kaybı, satın alınan mallara dayanılarak yapılan stok kayıtları ile gerçek stok miktarı arasındaki farkın satış miktarına bölünmesi ile ifade edilir. Örneğin mağaza muhasebe kayıtlarında stok 10.000 TL. iken, elde bulunan gerçek stok miktarı 9.550 TL ise ve satış da 15.000 TL ise, stok kaybı %3′ tür [(10000-9550)/15.000 TL]. Avrupada ortalama mağaza stok kayıpları %1.96, kıyafet ve tekstil ürünlerinde %1.73 ve gıda dışı ürün satan mağazalarda % 1.94 civarında gerçekleşmektedir. Kazancın azalması anlamına gelen, stok kayıplarını aÇELİK GROUP A.Ş. ri seviyeye indirgemek bir mağazacılık açısından önemli bir konudur.
a) Müşterilerden Kaynaklanan Stok Kayıpları
Mağaza stok kayıpları yalnızca çalma suretiyle (hırsızlık suçu) oluşmaz. Müşterilerin ürüne ödemeleri gereken bedelden daha azını ödemeleri de stok kayıplarına neden olur. Müşteri fiyatı ucuz ürün etiketini aldığı pahalı ürün ile değiştirebilir. Örnek olarak, elle yazılmış fiyat etiketlerinin değiştirilmesi çok kolaydır. Etiket değiştirme konusunda en iyi önlem önceden basılmış etiketlerin, farklı renklere sahip kalemler ile yazılmış etiketlerin, ürünün ayrılmaz bir yerine (kapak, şeffaf poşet gibi yerler dışında) basılmasıdır.
Müşterilerin çalması nedeniyle yaşanan kayıplar mağaza tasarımı, personelin eğitimi, özel güvenlik araçları ve dava açma yoluyla azaltılabilir.
Mağaza tasarımı: Mazağa girişine yerleştirilen ürünlere, mağazaya ürün girişinin yapıldığı alanlara, kapılara ve giyinme kabinlerine özellikle dikkat edilmelidir. Örneğin kolaylıkla çalınan ürünler (mücevher ve küçük boyutlu ürünler gibi) ve pahalı ürünler girişe yakın yerlere yerleştirilmemelidir. Soyunma kabinleri çalışanların görebileceği açıklıkta ve görüş alanında olmalıdır.
Personel eğitimi: Perakendecilerin çalma eylemine karşı en etkin aracı personeldir. Personelin gözü açık olma, varlıklarını hissettirme ve hangi koşullarda çalma olabileceğine yönelik eğitilmeleri gerekir.
Güvenlik araçları: Mağazalar birtakım güvenlik araçlarını kullanarak stok kayıplarına engel olabilirler. Bir diğer yöntem ürünlere yerleştirilen boya kapsülleridir. Eğer kapsüller mağaza çalışanlarınca uygun bir şekilde çıkarılmaz ise ürüne boya verip kullanılmaz hale getirmektedir. Önemli alanlara dışbükey aynalar yerleştirmek de çalışanların daha geniş bir alanı gözaltında tutmalarına yardımcı olur. Kapalı devre TV’ler kullanmak bir diğer önlem olsa da bu tür sistemleri kurmak ve teknik personelin getirdiği maliyetler yüksek olabilir. Bazı mağazalarda kamera görünümlü araçlar da kullanılmakta ve çalma niyetleri olanları caydırma amacı gütmektedir. Güvenlik önlemleri çalıntıyı azaltsa da dürüst müşterilerin satın alma deneyimini hoş olmayan bir hale getirebilmektedir. Modaya uygun bir mağazanın atmosferi, kameralar, güvenlik elemanları ve aynalar çok görünür olduğunda zarar görür. Bu nedenle de olası çalıntılar ile mağaza güvenliğinden rahatsız olan dürüst müşterilere yapılacak satış kaybı arasında bir dengenin kurulması gerekir.
Elektronik malzemelerle gözlem (EMG), satın alma davranışına en az etki yaparken stok kayıplarını engelleme açısından oldukça etkili bir yaklaşımdır. Ürünlerin üzerine konulan etiketler yolu ile gözetim bir EMG yolu olup, etiket alım ödemesinin ardından bir makine yardımı ile devre dışı bırakılır. Ama eğer etiket çıkarılmamış ise alıcılar bunu algılayıp alarm sistemini devreye sokar. EMG malzemeleri dürüst müşterileri rahatsız etmez, çünkü bu etiketlerin varlığının farkına bile varmazlar. Bu tür etiketler yardımı ile perakendeciler pahalı ürünleri kilitli dolaplara saklamak, ulaşılabilir olmalarına engel olmak gibi tekniklere başvurmadan sergileyebildikleri için satışların artmasını sağlayabilirler.
Dava açmak: Bazı perakendeci işletmeler, mağazada hırsızlık yapanlar için yasal işlem başlatarak bu tür davranışlara müsamaha etmeyeceklerini göstermektedirler. Kararlılıkla uygulanan bir politikanın caydırıcı olacağı düşünülür.
Çaldığından şüphelendiğiniz müşteriye nasıl davranılmalıdır?
Personelden Kaynaklanan Stok Kayıpları
İngiltere’de yapılan bir araştırmada müşterilerin çalma eylemlerinden gerçekleşen kaybın ortalama 74 sterlin kadar gerçekleştiği, oysa çalışanların çalmak suretiyle yarattıkları kaybın 538 sterlin olduğu bulunmuştur. Personelin sadakat duyguları yoksa ve çalıyorlarsa bunu tespit etmek zordur, üstelik durumla başa çıkmak da diğer çalışanların güven duyguları da işin içine gireceği için hayli zordur. Özelikle yönetim kademesinde bu tür bir sorun yaşanıyorsa durum daha da zorlaşır.
Personel, çalma eylemini şu yöntemlerle gerçekleştirebilir:
– Kayıtlara geçmeyen satış yapmaları,
– Kasadan para almaları,
– Ürünleri çöp tenekelerine atıp sonradan gizlice çöpten ürün toplamaları,
– Diğer müşteriler ile iş birliği yapmaları (ürünleri elektronik etiketi çıkartıp arkadaşlarına vermeleri, arkadaşlarının yaptıkları alışverişlere verilmemesi gereken hediyeleri/ekstraları eklemeleri),
– Tedarikçiler ile iş birliği yapmaları (sahte imzalarla ürün teslimatı yapılmış gibi göstermeleri),
– Müşterilere verilmesi gereken fatura ve fişleri saklayıp ürün iadesi alınma ya da değişim yapılmış gibi göstermeleri,
– Depodan, sergiden çalmaları,
– Şirket arabasını özel işlerde kullanmak da dâhil yanlış kilometre ve fazla çalışma zamanı beyan etmeleri
Tüm bunların yanında çalışanların kalem, kâğıt, faks, İnternet gibi şirket varlıklarını kullanmaları da mağazalar için kayıp yaratır. Aslında bazı kültürlerde bu tür kullanımların olması hoş karşılanabilirken bazılarında karşılanmaz. Özellikle bu son örnekler çalmanın nerede başladığının belirlenmesi ve kabul edilebilir suiistimalin ne olduğu kararını vermenin güç olduğu örneklerdir.
Diğer Güvenlik Konuları
Dolandırıcılık
Dolandırıcılık faaliyeti genellikle sahte para, karşılıksız çek ve sahte veya çalıntı kredi kartları aracılığıyla yapılmaktadır. Personelin bu konularda eğitimi ve dolandırıcılığı caydırıcı güvenlik önlemlerinin alınması dolandırıcılık olaylarının azalmasını sağlayacaktır. Örneğin, sahte parayı ayırabilen cihazların kullanımı, kartla yapılan alışverişlerde kimlik kontrolü yapılması, kredi kartı işlemlerinde işlemin reddedildiğini belgeleyen POS makinesi çıktılarının müşteriye teslim edilmesi, imza kontrollerinin yapılması dolandırıcılık probleminin önlenmesine katkıda bulunacaktır.
Kargaşa
Bir başka güvenlik tehlikesi de mağazaların halk içinde kargaşa çıkması halinde talan edilmesi, hasar görmesidir. Özellikle toplumsal olayların daha sık yaşandığı şehir merkezlerinde örneklerine hayli sık rastlanılan kargaşa durumlarında, olayların başladığı andan itibaren mağaza güvenlik görevlilerinin kararlı bir tutum sergilemesi etkin bir yol olabilmektedir. Kargaşa durumunda kasaların, nakit paranın ve kayıtların hemen güvenlik altına alınması hayli önemlidir.
Enerji Kesintisi
Günümüzde enerjinin birkaç saniyeliğine bile kesilmesi mağazanın büyük kayıplar yaşamasına neden olur. Müşteriler ve çalışanlar panik olabilir, bazıları bunu çalmak için bir fırsat olarak kullanabilir, bazıları telaş içinde hareket ederken kendini incitebilir. Bu gibi durumlar ise dikkatli bir planlama ile başarılı bir şekilde yönetilebilir. Gerçi günümüzdeki teknoloji enerji kayıpları yaşanması halinde çok kısa sürede jeneratörlerin devreye girmesine yardımcı olsa da mağazanın güvenliğini etkileyebilecek farklı unsurlar için alternatif eylem planlarının olması faydalıdır.
Bugün perakende sektöründeki tüm işletmeler güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymaktadır. Güvenlik konusunda alınacak önlemlerin ilk önce kötü niyetli hareketleri caydırıcı olması hedeflenmektedir. Perakende mağaza yöneticilerinin mağaza güvenliği açısından en fazla meşgul eden konuların başında stok kayıpları, dolandırıcılık, kargaşa ve enerji kesintisi gelmektedir. Stok Kayıpları Perakende mağaza yöneticilerinin karşılaştığı önemli sorunlardan biri olan stok kayıpları, kayıtlardaki stoklar ile fiilen sahip olunan stoklar arasındaki farkla ilgilidir. Stok kayıplarının en önemli nedenleri arasında personelin satılan ürünleri iyi takip edememesi, teslim alınan ürünlerin yanlış sayılması ya da stok sayımlarında yapılan yanlışlıklar, düşük fiyatlandırma, kâr payı paylaşımının olmaması, yüksek personel devir oranı, yoğun yarı zamanlı personel kullanımı ve kötü mağaza yönetimi sayılabilir. Stok kayıpları, satın alınan mallara dayanılarak yapılan stok kayıtları ile gerçek stok miktarı arasındaki farkın satış miktarına bölünmesi ile ifade edilir. Örneğin muhasebe kayıtlarında stokun 15.000 TL olduğunu görülürken gerçek stok miktarı 14.360 TL ve satışlar da 20.000 TL ise, stok kaybı %3.2′ tür [(15.000-14.360)/ 20.000 TL]. Avrupa ülkelerindeki ortalama stok kayıpları departmanlı mağazalar ile genel amaçlı mağazalarda yüzde 1.96, kıyafet ve tekstil ürünlerinde yüzde 1.73 ve gıda dışı ürün satan mağazalarda yüzde 1.94 olarak gerçekleşmiştir. Stok kayıplarını azaltmak bir perakende mağazası için önemli bir konudur. Perakendecilerin stok kayıpları nedeniyle yaşadıkları zarar genellikle satışların yüzde biri ile beşi arasında olur. Bu nedenle kaybedilen her stok kalemi kârın azalması anlamına gelir. Müşterilerden Kaynaklanan Stok Kayıpları Mağazadaki stok kayıpları sadece çalınmayla gerçekleşmez, müşterilerin ürüne ödemeleri gereken miktardan daha azını ödemeleri de stok kayıpları yaratır. Müşteri ucuz ürün etiketini pahalısı ile değiştirebilir. Elle yazılmış fiyat etiketlerinin değiştirilmesi kolaydır. Etiket değiştirme konusunda en iyi önlem önceden basılmış etiketlerin, farklı renklere sahip kalemler ile yazılmış etiketlerin, ürünün ayrılmaz bir yerine (kapak, şeffaf poşet gibi yerler dışında) basılmasıdır.

Çalmaya eğilimli ziyaretçileri siz nasıl teşhis edersiniz? Müşterilerin çalması nedeniyle yaşanan kayıplar mağaza tasarımı, personelin eğitimi, özel güvenlik araçları ve dava açma yoluyla azaltılabilir. Mağaza tasarımı: Mazağa girişine yerleştirilen ürünlere, mağazaya ürün girişinin yapıldığı alanlara, kapılara ve giyinme kabinlerine özellikle dikkat edilmelidir. Örneğin kolaylıkla çalınan ürünler (mücevher ve küçük boyutlu ürünler gibi) ve pahalı ürünler girişe yakın yerlere yerleştirilmemelidir. Soyunma kabinleri çalışanların görebileceği açıklıkta ve görüş alanında olmalıdır. Personel eğitimi: Perakendecilerin çalma eylemine karşı en etkin aracı personeldir. Personelin gözü açık olma, varlıklarını hissettirme ve hangi koşullarda çalma olabileceğine yönelik eğitilmeleri gerekir. Güvenlik araçları: Mağazalar birtakım güvenlik araçlarını kullanarak stok kayıplarına engel olabilirler. Bir diğer yöntem ürünlere yerleştirilen boya kapsülleridir. Eğer kapsüller mağaza çalışanlarınca uygun bir şekilde çıkarılmaz ise ürüne boya verip kullanılmaz hale getirmektedir. Önemli alanlara dışbükey aynalar yerleştirmek de çalışanların daha geniş bir alanı gözaltında tutmalarına yardımcı olur. Kapalı devre TV’ler kullanmak bir diğer önlem olsa da bu tür sistemleri kurmak ve teknik personelin getirdiği maliyetler yüksek olabilir. Bazı mağazalarda kamera görünümlü araçlar da kullanılmakta ve çalma niyetleri olanları caydırma amacı gütmektedir. Güvenlik önlemleri çalıntıyı azaltsa da dürüst müşterilerin satın alma deneyimini hoş olmayan bir hale getirebilmektedir. Modaya uygun bir mağazanın atmosferi, kameralar, güvenlik elemanları ve aynalar çok görünür olduğunda zarar görür. Bu nedenle de olası çalıntılar ile mağaza güvenliğinden rahatsız olan dürüst müşterilere yapılacak satış kaybı arasında bir dengenin kurulması gerekir. Elektronik malzemelerle gözlem (EMG), satın alma davranışına en az etki yaparken stok kayıplarını engelleme açısından oldukça etkili bir yaklaşımdır. Ürünlerin üzerine konulan etiketler yolu ile gözetim bir EMG yolu olup, etiket alım ödemesinin ardından bir makine yardımı ile devre dışı bırakılır. Ama eğer etiket çıkarılmamış ise alıcılar bunu algılayıp alarm sistemini devreye sokar. EMG malzemeleri dürüst müşterileri rahatsız etmez, çünkü bu etiketlerin varlığının farkına bile varmazlar. Bu tür etiketler yardımı ile perakendeciler pahalı ürünleri kilitli dolaplara saklamak, ulaşılabilir olmalarına engel olmak gibi tekniklere başvurmadan sergileyebildikleri için satışların artmasını sağlayabilirler. Dava açmak: Bazı perakendeci işletmeler, mağazada hırsızlık yapanlar için yasal işlem başlatarak bu tür davranışlara müsamaha etmeyeceklerini göstermektedirler. Kararlılıkla uygulanan bir politikanın caydırıcı olacağı düşünülür.

Çaldığından şüphelendiğiniz müşteriye nasıl davranılmalıdır? Personelden Kaynaklanan Stok Kayıpları İngiltere’de yapılan bir araştırmada müşterilerin çalma eylemlerinden gerçekleşen kaybın ortalama 74 sterlin kadar gerçekleştiği, oysa çalışanların çalmak suretiyle yarattıkları kaybın 538 sterlin olduğu bulunmuştur. Personelin sadakat duyguları yoksa ve çalıyorlarsa bunu tespit etmek zordur, üstelik durumla başa çıkmak da diğer çalışanların güven duyguları da işin içine gireceği için hayli zordur. Özelikle yönetim kademesinde bu tür bir sorun yaşanıyorsa durum daha da zorlaşır. Personel, çalma eylemini şu yöntemlerle gerçekleştirebilir: – Kayıtlara geçmeyen satış yapmaları, – Kasadan para almaları, – Ürünleri çöp tenekelerine atıp sonradan gizlice çöpten ürün toplamaları, – Diğer müşteriler ile iş birliği yapmaları (ürünleri elektronik etiketi çıkartıp arkadaşlarına vermeleri, arkadaşlarının yaptıkları alışverişlere verilmemesi gereken hediyeleri/ekstraları eklemeleri), – Tedarikçiler ile iş birliği yapmaları (sahte imzalarla ürün teslimatı yapılmış gibi göstermeleri), – Müşterilere verilmesi gereken fatura ve fişleri saklayıp ürün iadesi alınma ya da değişim yapılmış gibi göstermeleri, – Depodan, sergiden çalmaları, – Şirket arabasını özel işlerde kullanmak da dâhil yanlış kilometre ve fazla çalışma zamanı beyan etmeleri Tüm bunların yanında çalışanların kalem, kâğıt, faks, İnternet gibi şirket varlıklarını kullanmaları da mağazalar için kayıp yaratır. Aslında bazı kültürlerde bu tür kullanımların olması hoş karşılanabilirken bazılarında karşılanmaz. Özellikle bu son örnekler çalmanın nerede başladığının belirlenmesi ve kabul edilebilir suiistimalin ne olduğu kararını vermenin güç olduğu örneklerdir. Diğer Güvenlik Konuları Dolandırıcılık Dolandırıcılık faaliyeti genellikle sahte para, karşılıksız çek ve sahte veya çalıntı kredi kartları aracılığıyla yapılmaktadır. Personelin bu konularda eğitimi ve dolandırıcılığı caydırıcı güvenlik önlemlerinin alınması dolandırıcılık olaylarının azalmasını sağlayacaktır. Örneğin, sahte parayı ayırabilen cihazların kullanımı, kartla yapılan alışverişlerde kimlik kontrolü yapılması, kredi kartı işlemlerinde işlemin reddedildiğini belgeleyen POS makinesi çıktılarının müşteriye teslim edilmesi, imza kontrollerinin yapılması dolandırıcılık probleminin önlenmesine katkıda bulunacaktır. Kargaşa Bir başka güvenlik tehlikesi de mağazaların halk içinde kargaşa çıkması halinde talan edilmesi, hasar görmesidir. Özellikle toplumsal olayların daha sık yaşandığı şehir merkezlerinde örneklerine hayli sık rastlanılan kargaşa durumlarında, olayların başladığı andan itibaren mağaza güvenlik görevlilerinin kararlı bir tutum sergilemesi etkin bir yol olabilmektedir. Kargaşa durumunda kasaların, nakit paranın ve kayıtların hemen güvenlik altına alınması hayli önemlidir. Enerji Kesintisi Günümüzde enerjinin birkaç saniyeliğine bile kesilmesi mağazanın büyük kayıplar yaşamasına neden olur. Müşteriler ve çalışanlar panik olabilir, bazıları bunu çalmak için bir fırsat olarak kullanabilir, bazıları telaş içinde hareket ederken kendini incitebilir. Bu gibi durumlar ise dikkatli bir planlama ile başarılı bir şekilde yönetilebilir. Gerçi günümüzdeki teknoloji enerji kayıpları yaşanması halinde çok kısa sürede jeneratörlerin devreye girmesine yardımcı olsa da mağazanın güvenliğini etkileyebilecek farklı unsurlar için alternatif eylem planlarının olması faydalıdır.

Kullanılan Elektronik Güvenlik Sistemleri

Güvenlik Kamera Sistemleri, Video Analiz Sistemleri, POS CCTV Entegrasyonu, Ziyaretçi Analiz Sistemleri, Yangın Alarm Sistemleri, Gaz Alarm Sistemleri, Yangın Söndürme Sistemleri, RFID Sistemleri.

CCTV Kamera Sistemleri;

Mağazalarda kullanılan kamera sistemleri ile öncelikli amaç mağaza giriş ve çıkışlarını kontrol altına alabilmektir. Kamera sistemi ile giriş ve çıkışları kontrol alınan mağazalarda ilave olarak, ürün denetimi, demirbaş denetimi, personel denetimi, ziyaretçi denetimi unsurları göz önünde bulundurulabilir.

POS CCTV Entegrasyonu:

Kamera sistemine entegre edilebilen bir sistemdir. Kasada gerçekleştirilen işlemlere ait mali bilgiler kasaya entegre edilen kamera ile eşleştirilir. Bu eşleştirme sonucunda kasa bölümünde kayıt yapan kamera görüntüsü üzerine kasada yapılan işlemler tarih, saat, işlem detayları şeklinde yazılır ve bu şekilde kayıt edilir. Bu dataların tümü arka planda dosyalanır ve raporlanabilir. Bu sayede kasa ve para hareketleri denetlenebilir ve kontrol altına alınabilir.

Video Analiz Sistemleri:

Video analiz sistemleri, kamera sistemlerine entegre edilen yazılım tabanlı sistemlerdir. Kullanılacak alana ve senaryolara göre hazırlanan kurallar karşısında denetimi otomatik olarak gerçekleştiren ve müşteriye ihtiyacı olan verileri sunan sistemlerdir. Örneğin video analiz sistemi ile mağazanıza giriş yapan ve çıkış yapan ziyaretçi sayısını raporlayabilir, en çok gezilen ürün reyonlarınızı tespit edebilirsiniz. Mağazanızda unutulan çanta vb. nesneleri tespit edebilirsiniz. Yerinden hareket eden/alınan ürünleri tespit edebilirsiniz.

Yangın Alarm Sistemleri;

Mağazalarda olası bir kaza sebebi ile gerçekleşmesi muhtemel yangın öncesinde en etkili kullanılan uyarı sistemidir. Çoğu kez kullanıldıkları alanlarda yangın öncesi erken uyarı sayesinde çok büyük felaketleri önlemiştir.

Yangın Söndürme Sistemleri;

Olası bir yangın anında devreye girer ve yangının büyümesini önleyip, söndürme işlemini de gerçekleştirebilen ilk müdahaleyi otomatik olarak yapan sistemlerdir. Yangının büyüyüp müdahale edilemeyecek duruma gelmesini de önlemektedir.

ÇELİK GROUP A.Ş.  Özel Güvenlik Mağaza güvenliği hizmetleri kapsamında verilecek hizmet standartları;

Şirketimize bağlı özel güvenlik görevlileri tüm bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki gerekliliklere dikkat etmek hususunda eğitilmiş olup, tarafımızdan verilecek mağaza özel güvenlik hizmetinin kapsamı özet olarak şu başlıklardan oluşmaktadır:

Müşterilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmelerinin sağlanması.
Kolay çalınma ihtimali bulunan pahalı küçük ürünlerin öncelikli kontrolü.
Özel eşyalarını kontrolsüz bir biçimde bırakan müşterilerin uyarılması.
Aradığı ürünleri bulamayan müşterileri ilgili mağaza ve reyon personeline yönlendirme (refakat).
Mağaza kayıplarının en aza indirilmesi hususunda özel güvenlik projeleri geliştirme.
Mağaza içi özel güvenlik devriye hizmetleri.
Mağaza tedarikçi kontrolü.
Mağaza giriş ve çıkışlarının kontrollü olarak yapılmasının sağlanması.
Gerekli hallerde müşteri fiş, fatura ve alışveriş kontrolünün yapılması.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri hakkındaki kanun gereğince güvenlik görevlisi için tanımlanan görev ve yetkilerin yanısıra yasadışı durumların oluşması halinde tutanak tutulmak suretiyle, emniyet teşkilatı birimlerine ihbarda bulunulması.

ÇELİK GROUP A.Ş.  Güvenlik – İzmir Özel Güvenlik

YÜKLENİYOR
TEKLİF ALMAK İSTİYORUM
TEKLİF AL
Teklif almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
Ad ve Soyad
Telefon
E-posta
Mesaj